خبرهای خارجی

۱۲ قوس ۱۳۹۸

افغانستان یکی از موضوعات بحث‌ رهبران ناتو در نشست لندن

رهبران ناتو به مناسبت بزرگداشت از هفتادمین سالگرد این پیمان در سوم و چهارم دسمبر در لندن گردهم می آیند.

رهبران ناتو به مناسبت بزرگداشت از هفتادمین سالگرد این پیمان در سوم و چهارم دسمبر در لندن گردهم می آیند.
پیشاپیش، پیرز کزالی معاون سخنگوی سرمنشی ناتو به رسانه گفت که رهبران ناتو ضمن بحث روی مسایل مختلف، بر مبارزه‌ی مشترک با تروریزم و هم پشتیبانی از مأموریت آموزشی این سازمان در افغانستان و عراق تاکید خواهند نمود. یک قسمت این تلاش‌ها جلوگیری از وسعت فعالیت‌های جنگجویان متعلق به گروه‌های تندرو در افغانستان است.
بحث صلح افغانستان نیز برای ناتو مهم است. کزالی گفت، ناتو از روند صلح افغانستان هم به صورت قاطعانه حمایت می‌کند. پیام او به گروه طالبان این است: “مهم است تا آنها با تعهد واقعی برای صلح به میز گفت‌‌وگو بیایند. به این معنا که آنان باید توافق کنند و چیزهایی را قبول کنند. اگر چنین شود، چشم انداز خوبی برای مذاکرات موفقانه‌ی صلح به میان خواهد آمد.”

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد