تجارت

123
۲۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

افغانستان در سال ۱۳۸۸ ده درصد رشد اقتصادی داشت

کلید * بیست و پنجم حوت ۱۳۸۸

وزارت مالیه کشور می گوید، با وجود بحران اقتصادی در جهان، افغانستان در سالروان خورشیدی، ده درصد رشد اقتصادی داشته است.

عمر زاخیلوال در جلسه روز گذشته ولسی جرگه گفت، پیش بینی می شود که این رقم در سال آینده به ۱۵ درصد برسد.

زاخیلوال می افزاید، در سال روان ۸۰۰ میلیون دالر بودجه عادی کشور از درآمد داخلی تمویل شده و این رقم در سال آینده به ۱۳۰۰ میلیون دالر خواهد رسید.

این درحالیستکه به عقیده بسیاری کارشناسان اقتصادی، درصورتیکه از امکانات موجود در کشور بهره بیشتر برده شود بخش زیادی مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد