خبرهای داخلی

766
۱۱ عقرب ۱۳۹۵
نویسنده: شعیب تنها شکران

افغانستان تا پنج سال دیگر در آغاز راه غنی سازی اورانیم قرار خواهد گرفت


مسولان آمریت انرژی اتمی در غرب کشور می گویند: تلاش می کنند تا ظرف ۵ سال آینده افغانستان را در آغاز راه غنی سازی اورانیم قرار دهند.
یک مسوول این اداره به کلید می گوید:  یکی از اهداف عمده  انان استفاده از انرژی اتمی در صنعت و تولید برق می باشد.
او می افزاید: در منطقه نمک سار هرات آثاری از مواد “لیتیوم” مشاهده شده، که در صورت استخراج این مواد، قادر خواهند بود، در بخش ساخت بتری های لتیومی اقدام کنند”.
منبع؛ علاوه می کند، در صورت که قادر به استخراج لیتیوم در ولایت هرات شوند، اقتصاد کشور نیز رشد خواهد کرد.
همزمان با این، مسولان آمریت انرژی اتمی در غرب کشور می گویند: در حال حاضر نظارت و کنترل از دستگاه های سی تی اسکن و اکسری شفاخانه ها یکی از اولویت های کاری این اداره می باشد، که تا کنون به پیشرفت های در این بخش دست یافته اند.
به گفتۀ آنان، این اداره به هدف ارتقای سطح آگاهی روسای شفاخانه های دولتی و خصوصی پیرامون چگونکی استفاده از دستگاه های شعاع انداز و لایزری برنامه های آموزشی را نیز راه اندازی کرده اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد