صوت و تصویر

249
۲۱ جوزا ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

افغانستان با کمترین رقم مقروضیت؛ اما با شیوه پرداخت مبهم

https://youtu.be/6qbCmkty-mE

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد