صوت و تصویر

218
۲۱ جوزا ۱۳۹۸

افغانستان با کمترین رقم مقروضیت؛ اما با شیوه پرداخت مبهم

https://youtu.be/6qbCmkty-mE

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد