کابل

۱۹ سرطان ۱۳۹۲

افغانستان، شانزدهمين كشور فاسد دنيا

“افغانستان” اين بار بر خلاف نامش كه با حرف”A” شروع مي‌شود و در صدر فهرست قرار مي‌گيرد، در تازه ترين سرويي كه از سوي
“سازمان بين‌المللي شفافيت (Transparency International (TI انجام شده در رديف شانزدهمين كشور” فاسد” و “رشوه خوار” دنيا قرار گرفته است.

 

نتيجه اين سروي، ديروز ۹ ماه جولاي در سايت اين نهاد غيردولتي قرار گرفته است.

۱۱۴٫۰۰۰ پرسش شونده از ۱۰۷ كشور جهان در اين سروي شركت كرده بوند. دو سوم پرسش شوندگان گفتند براي اجراي كارشان در اداره هاي دولتي و نهادي اداري رشوه داده اند.
به اساس سرويي اين سازمان، سيرالئون با ۸۴ درصد، ليبريا ۷۵ درصد، يمن ۷۴ درصد و كنيا ۷۰ درصد در صدر فهرست كشورهاي فاسد و رشوه خوار جهان قرار دارند.

افغانستان اما اين بار با ۴۶ درصد فساد اداري در رده ي شانزدهم قرار گرفته است.

به اساس رده بندي اين سازمان، ميزان رشوه خواري احزاب سياسي ۵۱ درصد پوليس ۳۶ درصد، نهادهاي قضايي ۲۰ درصد و جالب است كه رسانه‌ها و نهادهاي مذهبي به ترتيب ۴ و ۳ درصد مرتكب ” فساد اداري” و ” رشوه خواري” شدند.

در اين سروي، كشورهاي افريقايي بلندترين رتبه‌ي فساد اداري را در ميان ۹۵ كشور از آن خود نموده اند.

نرخ “رشوه خواري” و “فساد اداري” در كشورهاي جاپان، دانمارك، فنلاند و استراليا يك درصد گزارش شده است.

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد