صحت

313
۳۰ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

افزایش ۱۵ درصدی در میزان خود سوزی زنان

کلید * سی ام جدی ۱۳۸۸

با ثبت شدن دو واقعه خودسوزی دیگر در شفاخانه سوختگی هرات آمار این واقعات در جریان سالروان خورشیدی به ۷۱ واقعه افزایش یافت.

داکتران در شفاخانه سوختگی هرات میگویند، در جریان یک هفته اخیر یک دختر ۱۷ ساله و یک خانم ۲۵ ساله در این ولایت دست به خودسوزی زدند که به دلیل سوختگی ۹۵ درصد از بدنشان، یکتن جان خود را از دست داد و دیگری در حالت کوما به سر میبرد.

داکتر محمد عارف جلالی مسؤل شفاخانه سوختگی هرات گفت، مشکلات خانواده گی یکی ازعمده ترین دلایل خودسوزی رحیمه ۱۷ ساله و بی بی حور ۲۵ ساله عنوان شده است.

آقای جلالی افزود، ظرف هشت ماه گذشته ۷۲ مورد خودسوزی عمدی در این شفاخانه به ثبت رسیده که تنها چهار تن از آنان مرد و بقیه زن بوده اند و بیشتر آنان جان باخته اند.

بنا به اظهارات وی این آمار نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته را نشان می دهد.

اگر چه چندین نهاد حمایت از حقوق زنان در شهر هرات فعال است، ولی شماری کارشناسان امور معتقدند، بیشتر این نهادها فعالیت نمادین دارند و کارکرد آنان تاثیر چندانی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان نداشته است.

با اینکه سمینارها و نشست های تحقیقی در زمینه بررسی عوامل این پدیده و در کل خشونت علیه زنان از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته وی خودسوزی زنان در هرات، پدیده ایست که در چند سال اخیر به صورت تدریجی افزایش یافته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد