شمال

109
۱۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

افزایش واقعات ترافیکی دربلخ

مسوولین صحی ولایت بلخ می گویند که آمارقربانیان حادثات ترافیکی نسبت به سال گدشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

در ولایت بلخ رخدادهای ترافیکی نسبت به دیگر ولایات زون شمال بیشتر اتفاق می افتد. علت آن افزایش نفوس در شهر، ازدحام وسایط نقلیه وغیر مسلکی بودن دریوان خوانده میشود.

سمونوال محمد يوسف دهاتي معاون قوماندانی امنیه ولایت بلخ با کلید گفت: در جریان سال روان ۵۰ در صد حادثات ترافیکی افزایش یافته است.

بنا به گفته وی دریک ماه سال گذشته (۱۳۸۸) خورشیدی تعداد واقعات به ۲۶ مورد می رسید واکنون این آمار به ۴۶ مورد رسیده است.

دهاتی میگوید:” سرعت زیاد، ازدهام وسایط نقلیه، افزایش سرسام آور موترسایکل های زرنج در شهر و رانندگان غیرمسلکی، در بلند رفتن آمار  نقش بسزایی دارد.”

بیشتر رانندگان موترسایکل های زرنج را اطفال تشکیل میدهند. آنان با اصول و مقررات ترافیکی آشنا نبوده و بدون رعایت علایم و اشارات ترافیکی به انتقال مسافرین درشهر می پردازند.

طبق اظهارات آقای دهاتی، بیشترین حادثات دلخراش ترافیکی در مسیر شاهراه مزار- کابل و مزار- جوزجان به وقوع می پیوندد.

داکتر جیحون نزهت مسوول بخش عاجل شفاخانه مرکزی ولایت بلخ؛ افزایش حادثات ترافیکی را تایید نموده میگوید:” در جریان هر روز ۱۰ الی ۱۵ نفر در اثر حادثات ترافیکی جراحت بر می دارند که به شفاخانه مرکزی ولایت بلخ آورده شده و تحت تداوی قرار میگیردد.”

وی ادامه میدهد:” همه روزه چند مورد به مرگ مردم می انجامد.”

اما دریوان شاهراه ها و تکسی های شهری ازغفلت و رشوت گیری پولیس ترافیک شکایت  دارند.

سید جمال دریور تکسی شهر که بیست سال است در بلخ دریوری میکند میگوید:” بسیاری در بدل پول جواز دریوری را بدست می آورند.”

به گفته وی مدیریت ترافیک مزار، بدون  سپری نمودن کورس دریوری به اشخاص جواز میدهد.

این شخص می گوید ” من کسانی را می شناسم که بدون اشتراک در کورسهای دریوری که از سوی ترافیک راه انداری میشود و بدون اینکه خود در مدیریت رفته باشند در مقابل  ۶۰۰۰ هزارافغانی لیسنس را بدست آورده اند.”

سلیم دریور تکسی شهری است. وی  بدون داشتن اسناد در شهر با موترش کار می کند. وی می گوید.” سه سال است دریوری می کنم ، جوازسیر و لیسنس ندارم، تا هنوز به مشکل جدی مواجه نشده ام، چندین بار دراطراف روضه مبارک با ترافیک روبرو شدم اما در بدل پرداخت ۵۰ افغانی خوده خلاص کدم.”

مسافرین شاهراه مزارشریف- کابل شکایت دارند؛ شمار زیادی از دریوران این مسیر مواد مخدر، بخصوص چرس استفاده می کنند، لذا حادثات ترافیکی بیشتر توسط چنین افراد رخ میدهد.

درعین حال عصمت الله علیزی قومندان امنیه ولایت بلخ میگوید:” باتمام مسوولین قومندانی صحبت نمودیم تا جلوی تیزرانی و بی قانونی را بیگیرند و موترهاییکه جواز سیر ندارند را نیز توقف دهند.”

وی همچنان علاوه میکند که پولیس ترافیک را در مسیر شاهراه  مزار- سمنگان و مزار- جوزجان به خاطر اجرای مقررات یاد شده فرستاده اند.

قابل ذکر است که  تماسهای مکرر با اداره ترافیک بلخ در مورد ادعای اخذ جواز در بدل ۶۰۰۰ هزار افغانی و همچنین تلفات و موارد واقعات ترافیکی بر قرار نمودیم، اما این اداره حاضر به پاسخگویی نگردید و سرانجام اظهار داشتند که قومندانی امنیه اجازهء مصاحبه با رسانه ها را به این اداره نمی دهد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد