تجارت

63
۴ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

افزایش تجارت میان افغانستان و پاکستان

کلید * چهارم حمل ۱۳۸۹

محمد صادق سفير پاکستان روزگذشته  در کابل در نشستى که به مناسبت روز ملى پاکستان داير گفت، تجارت افغانستان و پاکستان تا سال ٢٠١٥ ميلادى به پنج ميليارد دالر خواهد رسيد.

اقای صادق افزود، در مورد ايجاد استراتيژى هاى مشترک در بخشهاى غذایی و انرژى ميان دو کشور نيز کارهایی صورت خواهد گرفت.

بنا بر گزارشها سطح تجارت افغانستان و پاکستان در زمان حاکميت طالبان حدود ٣٠ ميليون دالر بود، ولی بعد از سقوط حکومت طالبان با ايجاد حکومت جديد اين سطح به حدود دو ميليارد دالر رسيد.

ولی در اين اواخر تجارت بين افغانستان و پاکستان به علت عمليات نظامى در مرز مشترک اين دو کشور کمرنگ شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد