و سایر مطالب

529
۱۹ جدی ۱۳۸۸

افزايش معتادان در هرات


مسوولان رياست صحت عامهء ولايت هرات، از افزايش روزافزون معتادان مواد مخدر در سطح ولايت هرات  خبر مي دهند.

به گفتهء اين مسوولان؛ طبق آمار ارائه شده در سال ۲۰۰۵؛ حدود ۴۷ هزار تن در سطح ولايت هرات به مواد مخدر معتاد بوده، كه اين رقم در حال حاضر افزايش يافته است.

دوكتور “زمري حصين” مسوول بخش كاهش تقاضاي مواد مخدر رياست صحت عامهء هرات، با بيان اين مطلب افزود: “باآنكه تا هنوز كار سروي رقم دقيق معتادان در ولايت هرات كه در جريان سال ۲۰۰۹ آغاز گرديده تكميل نشده، مگر آنچه مشخص است افزايش معتادان در سطح هرات است كه تا ميزان ۵۵ هزار تن بالغ مي گردد.”

وي اين رقم را شامل زنان، مردان و اطفالي دانست كه در حال حاضر به مواد نشه آوري چون ترياك، چرس و كرستال معتاداند.

به باور آقاي حصين؛ حدود ۸۰ فيصد از اين معتادان را جواناني تشكيل ميدهند كه در كشورهاي همسايه و در زمان مهاجرت معتاد گرديده اند.

مسوول بخش كاهش تقاضاي مواد مخدر رياست صحت عامه هرات؛ دليل عمدهء افزايش معتادان را، هم مرز بودن هرات با دو كشور ايران و تركمنستان عنوان نموده گفت: “بيشترين معتادان را افرادي تشكيل ميدهند كه از مهاجرت بر گشته و يا هم در حال حاضر، درين كشورها رفت و آمد دارند.”

 نامبرده با اشاره به پديدهء بيكاري و مهاجرت، پايين بودن قيمت و فراواني مواد مخدر را از ديگر علت هاي افزايش معتادان در هرات عنوان كرد.

نگراني اين مسوولان از افزايش معتادان، درحالي بيان مي گردد كه گفته ميشود هم اكنون، محدود مراكز و كلينيك هاي تداوي معتادان در هرات وجود دارد.

 طبق گفتهء اين مسوولان؛ در حال حاضر به شمول دو مركز دولتي تداوي معتادان، چهار مركز ديگر در بخش خصوصي نيز فعاليت دارد، كه هركدام پذيراي جذب ۱۰ تا ۲۰ معتاد مي باشد.

“كلينيك صحي شهامت سنتر”؛ يكي از مراكز تداوي معتادان در بخش خصوصي است كه از مدت چند سال بدينسو در سطح ولايت هرات فعاليت دارد.

طبق گفتهء مسوولان شهامت سنتر؛ در هرات با آنكه طي چند سال گذشته نحوهء فعاليت اين مركز انكشاف يافته است، مگر با آنهم رقم متقاضيان معتاد براي تداوي، به حدي مي باشد كه هم اكنون دهها تن در لست منتظرين به سر مي برند.

دوكتور “سمر نيكزاد” مسوول كلينيك صحي شهامت سنتر در هرات مي گويد: “هم اكنون در مراكز تداوي شهامت سنتر هرات، ۳۵ بستر وجود دارد كه شامل زنان و اطفال مي گردد.

وي با بيان اينكه تداوي معتادان از طريق اين مراكز نيز صورت مي گيرد گفت: “آن تعداد معتاداني كه بنا بر مشكلاتي، حاضر نيستند تا درين مراكز مراجعه نمايند، گروپ هاي سيار اين مراكز به سراغ شان رفته و آنها را در منازل شان تحت تداوي قرار مي دهند.

آگاهان امور؛ ناامني، بيكاري، فقر، تنگدستي و مهاجرت را از عوامل اساسي معتادان در سطح جامعه خوانده و بي توجهي خانواده ها را در اين امر، تاثيرگذار مي دانند.

 با آنكه مسوول كاهش تقاضاي مواد مخدر رياست صحت عامه، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در هرات را نسبت به مردان كمتر مي خواند، مگر در عين حال مي افزايد مناطقي هم وجود دارد كه تعداد زنان بيشتر از مردان است.

وي مناطق دوردست و سرحدي را مشمول اين محلات مي خواند.

درين حال برخي از زنان معتاد؛ دليل اعتياد شانرا به مواد مخدر، ملوث بودن شوهران شان دانسته و مدعي اند كه اين پديده، اجباراً  برآنان تحميل شده است.

“تازه گل” كه از چند سال بدينسو، به ترياك معتاد شده است مي گويد: “شوهرم معتاد است. مرا به زور وادار به انجام اين كار كرده تا از افشاي آن خود داري نمايم.”

هرچند هنوز رقم دقيق معتادان در هرات، از سوي صحت عامه اعلان نشده؛ مگر آنچه اين مسوولان بيان مي دارند، رقمي بين ۵۰ تا ۵۵ هزار تن ميباشند، كه ۸۵ فيصدرا مردان، ۱۰ فيصد را زنان و ۵ فيصد را اطفال تشكيل مي دهند.

اين اظهارات، درحالي بيان مي گردد كه عده يي ازكارشناسان، ازدياد مواد مخدر و پايين بودن قيمت آن را، از عوامل افزايش معتادان در هرات خوانده و عقيده دارند: ازآنجاييكه هرات بستر مناسبي براي ترافيك و ترانزيت مواد مخدر به خارج از كشور مي باشد، همين امر باعث ازدياد معتادان گرديده است.

نگراني از افزايش معتادان به مواد مخدر در هرات؛ درحالي مطرح ميگردد كه آخرين اظهارات رياست صحت عامه، نشاندهندهء افزايش حدود ۸ هزار تن در جريان ۴ سال اخير مي باشد.

گفته مي شود كه در حال حاضر؛ يك مليون تن در سطح كشور معتاد به مواد مخدر بوده و رقمي بالغ بر ۱۰ مليون تن در سطح جهان، در ما فياي مواد مخدر فعاليت دارند، كه سالانه حدود ۱۰ مليارد دالر، از اين راه عايد به دست مي آورند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد