و سایر گزارش ها

887
۱۹ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

افزايش عواید گمرک ولایت بلخ

مقامات رياست گمرك ولايت بلخ؛ از افزايش چشمگير عوايد اين رياست در مقايسه با سالهاي قبل، خبر مي دهند.

“سيد مزمل شاه سادات” رييس گمرك ولايت بلخ مي گويد عوايد ۹ ماههء اين رياست، نسبت به سال قبل ۱۶۰ فيصد افزايش يافته است.

به گفتهء وي؛ آنان در ۹ ماه اول سال قبل، دو مليارد و صد و يك مليون افغاني عوايد، جمعاوري نموده بودند؛ درحالیکه در ۹ ماه اول سال  روان، ۵ مليارد و هفتصد و يك مليون افغاني عوايد كسب كرده اند؛ که این افزایش بیسابقه بوده و گامي در افزايش عوايد ملي و رسيدن به خود كفايي، به شار مي رود.

مبارزه بافساد اداري از عمده ترين دليل اين افزايش خواند شده است؛ درسالهای قبل، ادارهء گمرکات نیز از جمله محلاتي به شمار می رفت كه اکثراً افراد قدرتمند و قوماندانان یا هواخواهان شان برآن مسلط بودند و چوکی های آن به فروش میرسید.

رئیس این اداره مدعی است که قبلاً اداره و نظارت بر واردات و منابع اخذ پول و شعباتي که درآن پول یا کارهای مهم گمرکی و انتقالات صورت می گرفت، وجود نداشت؛ اما حینيکه وی به این ریاست تقرر یافته، ضمن اصلاحات همه جانبه، و جلوگیری از فساد اداری و بوروکراسی؛ با سرعت بخشیدن در کارهای تاجران داخلی و خارجی، توانسته است عوايد گمرک را بالابرده و اميدوار است كه با مدرنيزه سازي سيستم كار گمرگ، اين روند همچنان رو به افزايش باشد.

گرچند رئیس اداره گمرکات ولایت بلخ در آوان تقرر؛ با مخالفت های شماری از تاجران اين ولایت مواجه شد؛ اما اکنون شماری از بارداران و تاجران وارد کننده، نسبتا از شيوهء كار وي راضی به نظر مي رسند؛ حاجی رووف که از آسیاي میانه و کشورهای اروپائی، جنس و مواد ساختمانی وارد میكند، می گوید: “چند ماه است که مقداری سهولت آمده؛ اما بازهم تغییرات سازنده اي را در گمرکات بلخ توقع داريم.”

مقامات این اداره می گویند که در آیندهء نزديک تغییرات عمده اي در گمرکات ولایت بلخ، رونما می گردد؛ زیرا آنان از امکانات وسیعتري برخوردار خواهند شد. سید مزمل شاه میگوید: “علت تغییرات، بهره برداری عنقريب از ساختمان جدید گمرکات بلخ است که از مزارشریف به شهرک بندری حیرتان انتقال می یابد و این انتقال در سرعت کار تاجران و بارداران، موثراست. ساختمان جديد، با امکانات مدرن کمپیوتری مجهزاست که در دقت عمل و سرعت کار، نقش موثري ايفا خواهند كرد.”

ساختمان جديد گمرگ كه با بودجه ۲۵ مليون يورو كمك اتحاديهء اروپا درحال اعمار است، در شهرك بندري حيرتان در ۸۳ كيلومتري شهرمزار شريف، موقعيت دارد. این گمرگ در محدودهء بیست جریب زمین ساخته می شود، و به گفتهء مسوولان؛ با تمامی امکاناتي که برای کارهای گمرگ امروزی در جهان وجود دارد، تجهیز خواهد شد.

گمرگ ولایت بلخ که یکی از چشمه های عایداتی بزرگ در سطح کشور، به شمار می رود؛ مسوولان آن مي گويند كه فعلاً در جریان ۹ ماه از سال جاری خورشيدی، توانسته اند بالاتر از ۵ ملیارد افغانی عوايد، از این گمرگ به خزانهء دولت تحویل نمایند. عواید فعلی این گمرگ در ۹ ماه سالجاری، در مقایسه با ۹ ماه سال قبل، بيش از سه ملیارد افغانی افزایش را نشان مي دهد.

سید مزمل شاه رئیس اداره گمرک ولایت بلخ، نخستین مقام اداره دولت افغانستان است که از اصلاحات و سرعت كار و نوآوري ها در امور اداره اش حرف می زند و امیدواراست كه با افزايش عواید گمرگ حیرتان مهمترين بندر تجارتي كشور، دولت مرکزی را به سوي خودكفايي ملي سوق دهد.

قبلاً تاجران از فساد گسترده درین ادارات، شاکی بودند و حتی عبدالجبار ثابت لوی حارنوال سابق كشور، مدعی شد که تا چندین سال پس از سقوط رژیم طالبان، منابع عایداتی بلخ از جمله عواید بندر حیرتان، به فیصدی میان احزاب قدرتمند و مستقر در شمال تقسیم شده و به دولت مرکزی سپرده نشده است.

آقاي ثابت تاكيد مي كرد كه اين عواید را پس از تحقیق و ثبوت، به بودجهء دولت برمی گرداند؛ اما این ادعا و شماری ادعاهای ديگر وي نسبت به حزب جمعیت اسلامی و طرفداران والی بلخ؛ با مخالفت عطا محمد نور مواجه شد و حارنوال ثابت، تحقیق و بررسی در مورد ادعاهایش انجام داده نتوانست.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد