و سایر گزارش ها

2024
۲۷ اسد ۱۳۹۲

افزايش شمار گوسفندان قره قل در شمال كشور


شمار گوسفندان قره قُل که پوست برۀ آن، یکی از اقلام مهم صادراتی کشور است، به دلیل بهبود آب و هوا افزایش یافته است.

عبدالاحد آمر خدمات مالداری اداره زراعت و مالداری جوزجان، ميگويد كه بر اساس برآوردهای تازه؛ نزديك به یک میلیون گوسفند در این ولایت وجود دارد که سه صد هزار راس آن، قره قل می باشد.

به گفته ي وي رقم گوسفندان قره قل در سال ١٣٩٠، حدود دوصد هزار راس بود؛ اما این رقم در دو سال گذشته به دلیل بهبود آب و هوا و تامین علوفۀ مورد نیاز، تا حدود يکصد هزار راس افزایش یافته است.

به گفتۀ عبدالاحد، در حال حاضر ٣٧٠ راس گوسفند قره قل نر، از سوی این اداره نگهداری می شوند که ظرف سال های اخیر و به منظور افزایش نسل این نوع گوسفندان، پرورش یافته اند.

آمر خدمات مالداری جوزجان ميگويد که گوسفندان پرورش یافته، به مالداران به فروش می رسد تا از آنها برای توسعۀ  نسل قره قل اصیل استفاده کنند.

گفتنيست از پوست بره قره قل در افغانستان، بیشتر در ساخت کلاه های مخصوص استفاده می شود؛ اما بخش عمدۀ این نوع پوست ها برای تولید پوشاک های گرانقیمت، به خارج از کشور صادر می شود.

بر پایۀ اطلاعات منشترشده از سوی وزارت زراعت و مالداری؛ در سال ١٣٩٠، بیش از ٣٢٠ هزار پوست قره قل به ارزش سه میلیون و دوصد هزار دالر، به خارج از کشور صادر شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد