صحت

585
۲۶ جدی ۱۳۸۸

افزايش خودسوزی زنان در هرات

مسوولان شفاخانه سوختگی هرات می گویند ظرف هشت ماه گذشته، بيش از 70 مورد خودسوزی عمدی در این شفاخانه به ثبت رسیده که تنها 6 تن از آنان مرد و بقیه را زنان تشكيل داده بیشتر آنان جان سپرده اند.

واقعات خودسوزی زنان در ولایت هرات، رو به افزایش است.

مسوولان شفاخانه سوختگی هرات می گویند ظرف هشت ماه گذشته، بيش از 70 مورد خودسوزی عمدی در این شفاخانه به ثبت رسیده که تنها 6 تن از آنان مرد و بقیه را زنان تشكيل داده بیشتر آنان جان سپرده اند.

 داکتر محمد عارف جلالی مسوول شفاخانه سوختگی هرات گفت: آمار واقعات خودسوزی در جریان سال جاری در حوزهء غرب افغانستان، به 76 واقعه افزایش يافته است. بنا به اظهارت وی؛ همه موارد خودسوزی در هرات ناشی از فشارها، خشونت ها و مشکلات خانواده گی بوده است. آقای جلالی میگوید به این ترتیب آمار واقعات خودسوزی در جریان دو ماه اخیر، از 9 به 18 تن افزایش یافته است. به گفتهء مسوول شفاخانهء سوختگي هرات؛ 80 درصد از اين قربانيان، به علت درصد بالاي سوختگي و جراحات زياد، جان دادهاند.

كارشناسان؛ به دولت هشدار مي دهند اگر افزايش آمار خودسوزي را جدي نگيرند، عواقب ناگوار آن تمام جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

همايون نظري معاون مركز ژورناليزم افغان در هرات مي گويد: "افزايش آمار زناني كه دست به خودسوزي ميزنند، شهروندان هرات را به نگراني واداشته است." وي اضافه نمود كه در چند سال گذشته، دهها زن در شهر هرات بر اثر خودسوزي، جان باختهاند.

آقاي نظري ادامه ميدهد كه برخي از كارشناسان معتقداند نحوهء آگاهيدهي نهادهاي مدافع حقوق زنان، بر افزايش آمار خودسوزي زنان موثر است؛ اما مسوولان اين نهادها ميگويند ناامنيها و مجازات نشدن عاملان خشونت عليه زنان، باعث شده زنان بيشتري دست به خودسوزي بزنند.

شريفه شهاب معاون ارشد نظارت و بررسي كميسيون حقوق بشر در هرات، ميگويد: "عملكرد نهادهاي حمايت از حقوق زنان، ضعيف نبوده بلكه مقامات امنيتي با اين نهادها همكاري نكرده و براي آنها زمينهء امنيتي لازم جهت فعاليت اين نهادها در مناطق دوردست را فراهم نميكنند. در بيشتر مناطق دوردست، امنيت وجود ندارد و نهادهاي فعال زنان، نميتوانند براي آگاهسازي زنان در اين مناطق فعاليت كنند و همين دليلي براي افزايش آمار خودسوزي است.

نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان در هرات؛ فقر اقتصادی، ازدواج های اجباری، خصومتهای فامیلی و ازدواجهای زیر سنین 18 سال را عامل بروز این حوادث عنوان می کنند.

مسوولان نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان در غرب افغانستان میگویند بخاطر حل این چالش بزرگ، پلانهای تازه ای روی دست دارند که بزودی تطبیق خواهند شد.

 


واقعات خودسوزی زنان در ولایت هرات، رو به افزایش است.

مسوولان شفاخانه سوختگی هرات می گویند ظرف هشت ماه گذشته، بيش از ۷۰ مورد خودسوزی عمدی در این شفاخانه به ثبت رسیده که تنها ۶ تن از آنان مرد و بقیه را زنان تشكيل داده بیشتر آنان جان سپرده اند.

 داکتر محمد عارف جلالی مسوول شفاخانه سوختگی هرات گفت: آمار واقعات خودسوزی در جریان سال جاری در حوزهء غرب افغانستان، به ۷۶ واقعه افزایش يافته است. بنا به اظهارت وی؛ همه موارد خودسوزی در هرات ناشی از فشارها، خشونت ها و مشکلات خانواده گی بوده است. آقای جلالی میگوید به این ترتیب آمار واقعات خودسوزی در جریان دو ماه اخیر، از ۹ به ۱۸ تن افزایش یافته است. به گفتهء مسوول شفاخانهء سوختگي هرات؛ ۸۰ درصد از اين قربانيان، به علت درصد بالاي سوختگي و جراحات زياد، جان دادهاند.

كارشناسان؛ به دولت هشدار مي دهند اگر افزايش آمار خودسوزي را جدي نگيرند، عواقب ناگوار آن تمام جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

همايون نظري معاون مركز ژورناليزم افغان در هرات مي گويد: “افزايش آمار زناني كه دست به خودسوزي ميزنند، شهروندان هرات را به نگراني واداشته است.” وي اضافه نمود كه در چند سال گذشته، دهها زن در شهر هرات بر اثر خودسوزي، جان باختهاند.

آقاي نظري ادامه ميدهد كه برخي از كارشناسان معتقداند نحوهء آگاهيدهي نهادهاي مدافع حقوق زنان، بر افزايش آمار خودسوزي زنان موثر است؛ اما مسوولان اين نهادها ميگويند ناامنيها و مجازات نشدن عاملان خشونت عليه زنان، باعث شده زنان بيشتري دست به خودسوزي بزنند.

شريفه شهاب معاون ارشد نظارت و بررسي كميسيون حقوق بشر در هرات، ميگويد: “عملكرد نهادهاي حمايت از حقوق زنان، ضعيف نبوده بلكه مقامات امنيتي با اين نهادها همكاري نكرده و براي آنها زمينهء امنيتي لازم جهت فعاليت اين نهادها در مناطق دوردست را فراهم نميكنند. در بيشتر مناطق دوردست، امنيت وجود ندارد و نهادهاي فعال زنان، نميتوانند براي آگاهسازي زنان در اين مناطق فعاليت كنند و همين دليلي براي افزايش آمار خودسوزي است.

نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان در هرات؛ فقر اقتصادی، ازدواج های اجباری، خصومتهای فامیلی و ازدواجهای زیر سنین ۱۸ سال را عامل بروز این حوادث عنوان می کنند.

مسوولان نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان در غرب افغانستان میگویند بخاطر حل این چالش بزرگ، پلانهای تازه ای روی دست دارند که بزودی تطبیق خواهند شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد