و سایر گزارش ها

2000
۲۲ حوت ۱۳۸۸

افتتاح خط جديد میدان هوايی مزار


خط جديد پروازهای میدان هوايی ملکی مزارشریف، اخیراً توسط قوماندان نیروهای آلمانی و سرپرست وزیر ترانسپورت و هوانوردی (محمد الله بتاش) افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.

بزرگترين دستاورد

اين خط هوايي جديد، با بودجهء بیش از ۳۰ ملیون یورو، به کمک  مالی کشور آلمان، ساخته شده است؛ محمدالله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشور ، افتتاح خط پرواز میدان هوای ملکی مزار شریف را  در سهولت حمل و نقل هاي تجارتی و ترانسپورتی در شمال کشور، موثر دانسته گفت که خط پرواز جدید؛ به طول ۳۳۰۰ متر و عرض  ۶۰ متر، به روی تمام پروازهای داخلی و خارجی، باز می باشد.

جنرال “لایدن برگر” قوماندان نیروهای آلمانی در شمال گفت: “این بزرگترین پروژهء بازسازی، به معیارهای بین المللی در افغانستان است که مورد بهره برداری قرار میگیرد.” وي علاوه کرد که این خط پرواز، با چراغ های رهنمايی و تمام امکانات مدرن، مجهز بوده و ازین به بعد، پروازها از ولایت بلخ به جهان و برعکس آن، به صورت مطمئن و آسان، صورت خواهد گرفت.

سرپرست وزارت ترانسپورت کشور افزود که ترمینل جدید میدان هوای ملکی ولایت بلخ نیز با سیستم آب رسانی، توقفگاه ها و سایر امکانات پیشرفته، با بودجهء ۴۰ ملیون یورو و به کمک  کشور آلمان و امارات متحدهء عربی، در آیندهء نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.

رشد سكتور انتقالات

این اولین ميدان هوايي ملكي کشور است که با دوخط پرواز و نشست، برابر با معيارهاي بین المللی ساخته شده و همزمان می تواند در آن، نشست و پرواز صورت گیرد. آقای بتاش گفت که در آیندهء نزدیک، میدان های هوایی هرات، کابل، قندهار و جلال آباد نيز به استندرد جهانی ساخته می شوند.

به گفتهء بتاش؛ توجه و رشد سکتور انتقالات در افغانستان، مهم بوده و دولت افغانستان در تلاش آن است که این سکتور را به صورت اساسی و به معیارهای بین المللی برساند.

“زمری کامگار” یک تن از تاجران ملی در ولایت بلخ، ساخت خط پرواز و نشست، میدان هوايی مزارشریف را گامی بزرگ درعرصهء انکشاف ترانسپورت هوايی دانسته گفت: “ایجاد میدان های بزرگ، بر انتقالات مطمئن موثر بوده و ایجاد آن بر اقتصاد، عواید دولت و بلند بردن حیثیت افغانستان در جهان، نقش ارزنده دارد.

کارشناسان امور باور دارند که  اگر سرعت کار موجود در عرصهء ترانسپورت، به همین منوال ادامه یابد، به زودی سکتور انتقالات افغانستان از همه سکتورها اهمیت اقتصادی بيشتري پیدا نموده انکشاف آن، روند زندگی مردم را تغییر خواهد داد.

اثرات اقتصادي

ذبیح الله اختری رئیس خدمات مقام ولایت بلخ می گوید: “اینکه خط نشست و پرواز میدان هوايی مزارشریف، به ستندرد جهانی تکمیل شد و خطوط آهن نیز کارش آغازشده است؛ افغانستان مرکز تجارت منطقه خواهد شد و ایجاد این سهولت ها براعتبار بین المللی افغانستان از لحاظ اقتصادی سیاسی و حتی امنیتی خواهد افزود.”

وي مي افزايد کشورهایي که هم اکنون قسماً در ناامنی های افغانستان دخیل اند نیز با ایجاد خطوط آهن و اتصال شان به افغانستان و پس از آن به کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها در تلاش تامین منافع اقتصادی شان شده و براي ثبات افغانستان، تلاش خواهند ورزید.

در عین حال، کارشناسان اقتصادی باور دارند که سکتور زراعت، به علت بی توجهی دولت افغانستان، رشد چشمگیري نداشته و رشد این سکتور، به زودی امکان پذیر نیست. دولت افغانستان بايد از طريق رشد ترانسپورت، راه های سريع رشد و ترقی كشور را فراهم كند.

محمد یونس جاوید؛ یکی از محصلین اقتصاد بلخ مي گويد: “دولت باید به سکتور تجارت که از لحاظ اقتصادی، افغانستان را به خودکفايی می رساند، توجه نماید.” وي با اشاره به كوهستاني بودن كشور در تاخير حمل و نقل تجارتي و مسافرتي از طريق موتر و خط آهن، مي افزايد: “دولت، باید پیشتر از زراعت و حتی ترانسپورت زمینی، در تقويت ترانسپورت هوايی تلاش نماید.”

هوا؛ بهتر از زمين

بااین حال، میتوان گفت که آغاز کار میدان هوايی، گام بزرگي برای رشد و انکشاف افغانستان است؛ زیرا افغانستان را به کشورهای جهان وصل می سازد. هرگاه به میادین افغانستان توجه صورت گیرد و برابر به معیارهای بین المللی ساخته شوند و تاجران داخلی و خارجی بتوانند کالاهای تجارتی شانرا از طریق هوا وارد و صادر کنند، این راه مناسب تر از ایجاد و ساخت ترانسپورت زمینی می باشد.

گفتني است كه هم اكنون افغانستان، دارای چهارمیدان هوایی بزرگ مي باشد؛ که هرکدام به معیارهای بین المللی نمی باشند و میدان هوايی مزارشریف، نخستین میدان هوایی است که به همکاری نیروهای آلمان، با معیارهای بین المللی ساخته می شود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد