و مطالب دیگر

787
۱۵ حوت ۱۳۸۸

اعمار دو جمنازیوم درغزنی


مسوولان ورزشی در ولایت غزنی؛ از آغاز کار دو جمنازیوم ورزشی در این ولایت خبردادند.

“پادشاه خان هزبر” آمر المپيک ولایت غزنی، به خبرنگاران گفت که با تکمیل شدن این پروژه ها، ۶۰ درصد مشکلات ورزشکاران در این ولایت، حل میگردد.

پادشاه خان هزبر که جدیداً از سوی مقام های محلی در این ولایت به حیث آمر المپيک غزنی معرفی گردیده، به ورزشکاران این ولایت وعده داد که کار دو جمنازیوم ورزشی در این ولایت، به زودترین وقت آغاز میگردد.

آقای هزبر گفت: “در سال جدید، ما دو پروژه را زیر دست داریم؛ یکي پروژهء جمنازیوم است که در کنار سای دو آب، به بودجهء چهل و هفت هزار دالر امریکای برآورد شده است. ديگري، پروژهء جمنازیوم در شهرک البیرونی است که قیمت مجموعی آن، سه ملیون افغانی میباشد؛ با ایجاد این دو جمنازیوم، مشکلات ۶۰ در صد جوانان حل میگردد.

این درحالي است که بیشتر ورزشکاران در این ولایت، از نداشتن جای مناسب و همکاری كميته ملي المپیک، شکایت دارند.

به گفتهء مسوولان ورزشی؛ در این ولایت هم اکنون بیش از ۸۰۰۰ ورزشکار، در بخش های مختلف مصروف فعالیت مي باشند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد