خبرهای داخلی

108
۲۱ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

اعلام آمادگی وزارت مالیه به پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری


وزارت مالیه ابراز آمادگی نموده است که در صورت نهایی سازی طرح بودجه انتخابات ریاست جمهوری در هماهنگی با کشورهای کمک کننده، بودجه مورد نیاز انتخابات را تامین خواهد کرد.

زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه می گوید که طرح ابتدایی بودجه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به این وزارت مواصلت ورزیده و هر زمانی که این طرح نهایی شود وزارت مالیه در هماهنگی با کشور های کمک کننده پول مورد نیاز در انتخابات را خواهد پرداخت.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه انتخابات ششم میزان را به وزارت مالیه سپرده است.
در این طرح برای برگزاری سه انتخابات به شمول ریاست جمهوری، پارلمانی غزنی و شوراهای ولایتی، حدود ۱۹۲ میلیون دالر بودجه در نظر گرفته شده است.
گفته می شود که هزینه احتمالی برای آن‌که اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود، نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد