کابل

53
۱ ثور ۱۳۸۹
نویسنده:

اظهارات نماينده غيرنظامي ناتو در مورد مصالحه

کلید * یکم ثور ۱۳۸۹

مارك سيدويل ‪نماينده غيرنظامي سازمان ناتو در افغانستان روز سه شنبه در يك نشست خبری در كابل گفت: به جرگه مشورتي صلح كه به ابتكار دولت افغانستان برگزار مي شود، خوشبين است؛ زيرا اين نشست فرصتي براي گفت وگو ميان دولت و مخالفين خواهد بود.

وی با استقبال از جرگه مشورتي صلح در كابل گفت: مخالفين بايد در چارچوب قانون اساسي افغانستان با دولت مذاكره كنند.

به گفته سیدویل اين جرگه دو نتيجه عمده خواهد داشت که شامل تشويق مخالفين مسلح به بازگشت به روند زندگي صلح آميز و تحكيم هرچه بيشتر پايه‌هاي صلح دايمي در افغانستان می شود.

در همين حال برخي گزارشها حاكي است كه برگزاري جرگه مشورتي صلح يك ماه به تعويق افتاده  و قرار است پس از سفر آقاي كرزي به واشنگتن برگزار شود.

گل آغا احمدي سخنگوي كميسيون برگزاري جرگه مشورتي صلح تاخير برگزاري جرگه مشورتي را رد كرده مي گويد: اين جرگه در زمان از قبل اعلام شده برگزار مي شود و هیچ تصميمی درباره تاخير احتمالي آن اتخاذ نشده است.

این درحالیستکه كميسيون برگزاري جرگه مشورتي صلح، اعلام کرد، اين جرگه بتاريخ ۱۲ ثور برگزار مي شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد