کابل

49
۴ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

اشرف غنی: انتقال مسئولیت یک پروسه سرتاسری است!

 

جلسۀ بورد مشترک افغان و ناتو براى انتقال مسئوليت امنيتی به  نيروهاى افغان،  روز سه شنبه در کابل برگزار شد.

داکتر اشرف غنى احمدزى رئيس پروسۀ انتقال مسئولیت و رییس نشست بورد مشترک، گفت که پروسۀ انتقال، یک برنامه سرتاسرى بوده و از حمايت جامعۀ جهانى نيز برخوردار مي باشد.

به گزارش رادیو کلید، وی همچنین تاکید کرد که پروسۀ انتقال مسووليت امنيتی، يک برنامۀ از قبل تنظيم شده مي باشد که با هماهنگی دولت افغانستان و جامعه جهانی گام به گام تطبیق خواهد شد.

به گفته احمدزی، اين هدف مشترک، افغانستان و جامعه جهانی را به هم نزدیک کرده است.

جنرال ديويدپتريوس قوماندان عمومى ناتو در افغانستان نیز ضمن اشتراک در این نشست گفت که انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان، هدفى است که از سوى حکومت افغانستان، تعيين شده است.

به گفته جنرال پتریوس، اينکه دولت افغانستان بتواند این مسئولیت را در وقت تعیین شده آن عهده دار شود، یک گام مهم خواهد بود.

مارک سيدویل نماينده ملکى ناتو در افغانستان نیز با اشتراک در این نشت گفت که پروسۀ انتقال، برنامهء است که افغانها آن را رهبرى مي کنند و سازمان ناتو نیز از آن حمایت می کند.

سیدویل تصریح کرد که پروسۀ انتقال مسئوليت امنيت به نيروهاى افغان، پيشرفت در عرصۀ امنيت افغانستان را در پی دارد.

استیفن ديمستورا نماينده خاص سرمنشى ملل متحد براى افغانستان نیز با استقبال از پروسه انتقال گفت، این يک فرصت تاريخى است که بعد از توافق در اجلاس ليزبون برای افغانستان و جامعه جهانی مهیا شده است.

وی نیز تصریح کرد که انتقال مسئولیت، يک پروسۀ درازمدت بوده و توسط افغانها رهبرى مي گردد.

به گفته نماینده خاص سازمان ملل، پروسۀ انتقال، راهی برای رسيدن به صلح دايمى مي باشد که تاسال ٢٠١٤ عملى خواهدشد.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد