منطقه و جهان

90
۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

اسراییل سه سیستم دفاع راکتی اش را آزمایش کرد

کلید * نهم حمل ۱۳۸۹

اولین سیستم از سه سیستم دفاع راکتی به نام «گنبد آهنی» برای ساقط کردن راکت های برد کوتاه طراحی شده است. مامورین اسرائیلی گفته اند، آن سیستم در امتداد سرحد اسرائیل با غزه ظرف چند ماه آینده استقرار خواهد یافت.

سیستم های دفاع راکتی دیگرهنوز هم تحت انکشاف است و گفته می شود که آنها علیه راکت های برد بلند طراحی شده اند.

مامورین اردوی اسرائیل گفتند؛ اين آزمایش با استفاده از یک شبیه سازی کمپیوتری انجام شد و نتایج آن به آنها اجازه خواهد داد که سیستم ها را سریع تر فعال و منسجم بسازد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد