گزارش های تصویری

۲۱ سنبله ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

استفاده از کافیشاپ ها برای قاچاق مواد مخدر و طراحی حملات تروریستی در حوزه غرب

https://youtu.be/bStGzd1J4mU

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد