گزارش های تصویری

۲۱ سنبله ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

استفاده از کافیشاپ ها برای قاچاق مواد مخدر و طراحی حملات تروریستی در حوزه غرب

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد