کابل

59
۱ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

استفاده از لباس اردوى ملى در خارج از وظيفه غيرقانونى خوانده شد

وزارت دفاع ،گشت وگذار منسوبين اردوى ملى را که خارج از شهرکابل وظيفه دارند، با لباس نظامى در داخل شهر ممنوع اعلام نمود.

تورنجنرال  قدم شاه صميم، قوماندن فرقه ١١١ کابل  درنشست خبرى  با اظهار اين مطلب گفت که درحال حاضر در دروازه هاى دخولى شهر کابل  ٦ پوسته به خاطر جلوگيرى  از ورود منسوبين اردوى ملى که با يونيفورم نظامى داخل شهر ميگردد، ايجاد شده است .

وى گفت که برعلاوه پوسته هاى مذکور ، در داخل شهر نيز گشت وگذارمنسوبين اردوى ملى توسط  قطعه پوليس نظامى کنترول ميگردد.

به گفته صميم، يونيفورم نيروهاى امنيتى کشور به آسانى  درنقاط مختلف دريافت شده ومخالفين  به آسانى ميتوانند ازآن درپيشبرد فعاليتهاى تخريبى شان استفاده  نمايند .

بنابراظهارات موصوف، اين تصميم بعد از آن  اتخاذ شد که مخالفين  تکتيک هاى جنگى شانرا  تغيير داده  و از يونيفورم  نيروهاى امنيتى افغان سوء استفاده نمودند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد