کابل

66
۱۰ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

استعفاى والى کابل

داکتر ذبيح الله مجددى والى کابل بخاطرعدم حمايت دولت از پيشنهاداتش، از سمت خود استعفا داد.

به گزارش کلید، مجددى  روز دوشنبه گفت : ” ديروز ( یکشنبه) استعفايم را به مقام رياست جمهورى تقديم کردم، بااينکه رئيس جمهور نمي پذيرفت؛ بالاخره قبول کرد.”

وى گفت، از اينکه مقام رياست جمهورى و ارگانهاى محل از وى حمايت نمي کردند و او نقش سمبوليک داشت، مجبورا استعفا داده است .

به گفته وي، درمدت يک سال و ٩ ماه که ١١ ماه آن  سرپرست  وبعدا  به صفت والى کار كرده، پيشنهاداتش بخاطر تطبيق پروژه هاى بازسازى در اين ولايت، مورد حمايت و پيشتيبانى دولت قرار نگرفته است.

مجددى، جزئيات بيشتری در مورد پروژه ها و عدم حمايت دولت از اين پروژه ها ارائه نكرد.

وي تصريح كرده است كه بعد از اين نمي خواهد به حيث سمبول انجام وظيفه كند.

مجددی همچنین گفته است، با آنکه استعفايش ازسوى رياست  جمهورى پذيرفته شده؛ اما او تا ختم سالجارى در اين پست باقى مي ماند و از اول حمل سال ١٣٩٠ اين پست را ترك خواهد كرد.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد