تجارت

105
۲۲ حوت ۱۳۸۸

استخراج غيرقانوني ذغال سنگ


ذغال سنگ معدن دره صوف پايين ولايت سمنگان، از دوماه بدينسو توسط افراد غيرمسوول به شکل غيرقانونى استخراج وعوايد آن به افراد مسلح  تعلق ميگيرد.

داکترضيأالدين شريعتى رئيس شوراى ولايتى سمنگان گفت افراد مذکور که تعداد شان به ١٤ تن ميرسند؛ با ماشيندار، راکت و کلاشنيکوف مجهز مى باشند .

وي افزود که  گروپ مسلح غيرمسوول در منطقهء “گوله حصار” ولسوالى دره صوف پايين ولايت سمنگان، از حدود دوماه بدينسو، يک معدن ذغال سنگ را به تصرف خود درآورده و عوايد آنرا اخذ مي دارند

رئيس شوراى ولايتى، مدعى شد که افراد مسلح مذکور، نه تنها مانع تطبيق پروژه هاى انکشافى برنامهء همبستگى ملى و توزيع مواد غذايى از سوى سازمان غذايى جهان (WFP) شده اند، بلکه براي باشندگان محل نيز مشکلاتى را بارآورده اند.

به گفتهء موصوف؛ اين گروپ مسلح غيرمسوول، حدود يکماه قبل  ميرزاد ٣٥ ساله را که باشندهء آن محل بوده،  بدون موجب به قتل رسانيده اند .

رئيس شوراى ولايتى افزود که سال گذشته، عملياتى از سوى پوليس ولسوالى کشنده ولايت بلخ و دره صوف پايين ولايت سمنگان، به خاطر از بين بردن اين گروپ مسلح، صورت گرفت که در نتيجهء مقاومت گروپ متذکره؛ يک پوليس کشته و يک تن ديگر زخمى شدند .

وى اضافه نمود که بعد ازاين درگيرى، گروپ مذکور با ميانجيگرى يکتن از اعضاى پارلمان؛  يازده ميل اسلحهء دست داشتهء شان را به دولت تسليم داده  و از مخالفت با دولت  دست کشيدند؛ اما آنها حدود ٣- ٤ ماه قبل  دوباره به فعاليتهاى مسلحانه آغاز کرده اند  .

وى با ابراز نگرانى  يادآور شد  که اگر افراد مسلح غيرمسوول دراين منطقه از بين برده نشوند، در آينده مشکلات  جدى را براى هرسه ولايت به بار مي آورند .

مخدوم محب الله ولسوال دره صوف پايين، موجوديت اين گروپ خودسر را تاييد نموده، گفت که از بين بردن اين گروپ مسلح؛ از توانايى پوليس قوماندانى امنيهء آن ولسوالى خارج  ميباشد .

همچنان مل پاسوال عبدالرزاق ايلخانى قوماندان امنيه سمنگان، گفت که منطقهء يادشده، نهايت صعب العبور بوده، وسايط  در آن منطقه رفته نمى تواند .

موصوف خاطرنشان ساخت که آنها در نظر دارند با گرم شدن هوا، عمليات وسيع مشترکي را با  نيروهاى امنيتى  ولايت بلخ، بخاطر متلاشي كردن  گروپ مذکور، انجام  دهند.

انجنير عبدالخالق رئيس تصدى ذغال سنگ شمال، موجوديت معدن ذغال سنگ را در ولسوالى دره صوف پايين تاييد کرد؛  اما از اشغال اين معدن توسط افراد مسلح اظهار بيخبرى نمود .

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد