تحلیل

315
۴ حوت ۱۳۸۸

استحکام دشوارتر از تصرف


با اینکه در چهارمین روز حمله نیرو های داخلی و خارجی بر مارجه اعلان شد که این منطقه را تصرف کرده اند، اما حال خبر هایی ازین عرصه  میرسد که تک تیر انداز های طالب از سنگر های دوری، گاه گاه بر نیرو های دولتی و خارجی آتش میکشایند و حضور خود را در معرکه تثبیت مینمایند و به این خاطر فرماندهان خارجی میگویند که برای تصفیۀ مارجه وقت بیشتری نیاز دارند، مخصوصا که طالبان شبانگاه از مخفیگاه های شان بر آمده و راه عبور وسایط عملیات مشترک را مین گذاری میکنند. پاک کاری این مین ها به کندی پیش رفته و لذا خوشبینی این فرماندهان به استحکام و بازسازی مارجه در کوتاه مدت کمتر به نظر میرسد.

هرچه همچو اظهار نظر هایی از سوی فرماندهان خارجی درین جنگ بیشتر شود که گاه حضور ۱۸ ماه خود را برای ختم این عملیات اعلان میکنند، به همان پیمانه مردم از مارجه فرار مینمایند. یک دهقان مارجه ای به رسانه ها گفت که او دیگر در مارجه بوده نمیتواند، چون کشت امسال او یا به اثر حرکت وسایل ذرهی از میان رفته و یا در جاهای که این وسایط حرکت نداشته، چون به زودی قادر به رفتن به آنجاها وآبیاری کشت اش شده نمیتواند، لذا او امسال از حاصل زمسن بی بهره میماند و درین حال رفتن بعدی او هم مشکل زندگی سالی که پیش رو دارد را حل کرده نمیتواند، به این خاطر باید به فکر کار و بار دیگری باشد.

گزارشات رسیده از مارجه حاکی از آن است که خانواده های به جا مانده، زیر فشار سنگینی قرار دارند و نرخ مواد خوراکی درین منطقه پنج برابر بالا رفته است. فرار مردم ازین منطقه به لشکرگاه، خاشرود و نیمروز همچنان ادامه دارد. گزارشات رسیده از شهر زرنج حاکی ازان است که جاده های این شهر طی چند روز گذشته مملو از افراد هلمندی شده و کرایه خانه ها در شهر زرنج، مرکز نیمروز دو چند افزایش یافته است. 

تجربه جنگهای شش سال اخیر نشان داده است که تصرف و فتح یک منطقه به وسیلۀ ناتو، ائتلاف و اردوی ملی کار مشکلی نبوده ، اما استحکام و باز سازی آن با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو میگردد. نیرو های طالب هیچوقت حاضر به جنگ رویارویی با این نیرو ها نبوده، در جریان عملیات از منطقۀ عملیاتی عقب نشینی کرده و چون میان نیرو های خارجی در مناطق مختلف کشور هماهنگی وجود ندارد، لذا جنگجویان مخالف بعد از ختم عملیات ارام ارام به این مناطق بازگشته ، دهات را تصرف مینمایند و حلقۀ محاصره را بر مقر دولتی تنگ وتنگتر میسازند. 

چند ماه قبل در همین مارجه و نادعلی شاهد عملیات سنگین چهار هزار نفری به نام خنجر بودیم که به وسیلۀ نیرو های اردوی ملی، امریکا و انگلیس صورت گرفت، اما چون استحکام ناقص به وجود آمد، طالبان به زودی از مناطق همجوار به نادعلی آمدند و مارجه  که شاهرگ حیاتی هلمند جنوبی است را تصرف کردند که اینک بار دیگر با ۱۵ هزار نیروی افغان، امریکایی، انگلیسی، کادانایی، دنمارکی و استونیایی بر این منطقه  توپ کشی در جریان است.

وزارت داخلۀ افغانستان که بعد از فتح مارجه مامور استحکام امنیت ان است، اعلان نمود که برای جابجایی نیرو های جدید دست به اعمار ساختمان های زده و صد نفر پولیس به نادعلی اعزام شده و به زودی دو صد نفر دیگر هم روانۀ این منطقه خواهند شد. اینکه  نیروی پولیس بتواند این منطقه را با ۳۰۰ نفر کنترول و به استحکام امنیت بپردازند، نزد بسیاری از تحلیل گران نظامی و سیاسی شک وجود دارد، چون منطقۀ ای که به وسیلۀ پانزده هزار نفر تصرف گردد، ممکن نیست با ۳۰۰ نفر مستحکم گردد، مخصوصا که طالبان درین جنگ از رویارویی با این عملیات خود داری و به حفظ نیرو پرداخته و به زودی این نیرو ها که اکنون در ولسوالی های نزدیک خاشرود، دلارام ، بکوا و ولسوالی ها مجاور نادعلی، گرمسیر و ناوه خانه کرده، به مارجه باز خواهند گشت و مجال مانور و حرکت را از نیرو های معدود پولیس با امکانات ضعیف شان خواهند گرفت.

یکی از علت های که بخش اعظمی از باشندگان مارجه خانه های شان را ترک کرده و به دنبال متمکن شدن در ولایات همجوار شده اند به این علت میباشد، چون باور ندارندکه دولت افغانستان قادر به استحکام دولت و انجام یک دولت داری خوب درین منطقه گردد.

در صورتیکه عملیات «مشترک» (طوریکه در آغاز وعده داده شده بود) بی وقفه به سر تاسر هلمند کشانده شود و سنگر های مهم طالبان در خانشین، دیشو، واشیر، بغران و نوزاد این ولایت نیز تسخیر و بعد از ایجاد استحکامات قوی امنیتی در آنها ، بازسازی گسترده آغاز گردد و موازی با آن بر نیرو های مخالف در ولسوالی ها و ولایات همجوار هلمند ضربات کاری وارد گردد، مردم برای امنیت شان امیدواری پیدا کرده و در حمایت از دولت دلگرم میشوند، در غیر آن چنین عملیات پر سرو صدا ، اما ابتر و دُم کنده معنی نداشته، مردم هیچگونه باوری به آن پیدا کرده نمیتوانند.

طالبان عموما بعد از ختم این گونه عملیات دوباره به منطقه برگشته و بر آنانی که شک همکاری با دولت را پیدا کنند، جزا های شدید و جریمه های سنگین میگذارند، لذا تا زمانیکه یک نیروی پشتیبان درازمدت را بعد از ختم عملیات در پشت خود نبینند، جرئت دفاع از دولت را پیدا کرده نمیتوانند.

گزارشات رسیده از مارجه و لشکرگاه حاکی ازان است، آنانی که تا حال در مارجه مانده و مهاجرانی که از مارجه به لشکرگاه گریخته اند، در وضعیت بدی زندگی کرده، نان خوردن را ندارند و در زمستان سرد کنونی در زیر باران های طاقت فرسا شب را به روز میرسانند که در صورتی دولت و نیرو های خارجی به این افراد رانده شده، کمک های لازم ارائه نکنند، ممکن نیست در باز گشت به مارجه بار دیگر از طالبان و حاکمیت آنان حمایت نکنند، چون فکر میکنند که نیرو های دولتی و خارجی هم کشت امسال شانرا از آنان گرفتند و هم در روز های بد با انان همکاری نکرده، خانواده های شانرا در زیر سرمای شدید زمستانی تنها رها کردند.

با اینکه نیرو های دولتی و خارجی دست به عملیات وسیعی در مارجه زده، در ولایت کندز که از ولایات نارام شمال است نیز نیرو های دولتی و سپیشیل فورس امریکا درین ولایت، اقدام به تصفیه های بر ضد نیرو های طالبان کرده، انجنیر عمر والی کندز ضمن تائید این خبر اعلان کرد که نیرو های امریکایی در کندز قاطعانه بر ضد طالبان وارد جنگ شده، اما نیرو های آلمانی مستقر درین ولایت چندان علاقمندی به عملیات نظامی برضد طالبان نداشته و تلویحا علت رشد نفوذ طالبان درین ولایت را به این سیاست آلمانها مربوط دانست.

سیاستی که انگلیس ها در هلمند داشته و بسیاری علت رشد طالبان در ولایت هلمند را به این برخورد انگلیس ها منوط میدانند. در صورتیکه تمام نیرو های خارجی حاضر در افغانستان یک سیاست واحد نظامی را به کار نگیرند، یکی در هلمند بجنگد ودیگری در ارزگان ارام بخوابد و دیگری در کندز سیاست غیر جنگی علیه مخالفان را درپیش گیرد، بار جنگ تماما به دوش امریکایی ها و اردوی ملی افتاده، حضور این همه نیروی کشور های دیگر نه تنها به درد استقرار امنیت در افغانستان خواهد خورد که بیشتر به فکتور های مخل بی امنیتی مبدل خواهند گشت.

سرعت بسیارکم پیشرفت عملیات در مارجه کار عملیات مشترک را درین منطقۀ حساس به درازا خواهدکشاند و اینکه این پانزده هزار نفر فرصتی برای گسترش دادن این عملیات در مناطق نارام دیگر هلمند پیدا خواهد کرد ، بسیاری را به شک واداشته و الی که به زودی گسترش این عملیات آغاز گردد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد