صوت و تصویر

۲ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: Shukrullah Esmat

از چی کسی شما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ پشتیبانی میکنید؟ با هجده تن کاندیدان ریاست جمهوری آشنا شوید.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد