صوت و تصویر

244
۲ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: Shukrullah Esmat

از چی کسی شما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ پشتیبانی میکنید؟ با هجده تن کاندیدان ریاست جمهوری آشنا شوید.

https://youtu.be/AauwN-tCHhA

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد