خبرهای داخلی

93
۶ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

از وقوع یک انفجار در قومندانی امنیه ولایت لوگر جلوگیری شد


وزارت امور داخله میگوید، پولیس از وقوع یک انفجار در داخل قومندانی امنیه ولایت لوگر جلوگیری کرده است.
این وزارت با نشر یک اعلامیه گفته است، شام یکشنبه طالبان مسلح مواد انفجاری را در بدن یک سگ جابجا نموده و میخواستند آنرا پس از داخل شدن به قومندانی امنیه ولایت لوگر، منفجر نمایند.
بر اساس منبع، پولیس پس از شناسایی مواد انفجاری در بدن این سگ، آنرا در قراول اول از پا درآورده و مواد همراهش را خنثی نمودند.
گروه طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد