جنوب شرق

1959
۱۹ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: تاج محمد سکندر

از قاچاق ۲۵ کودک به پاکستان جلوگیری شد

مسوولان امنیتی ولایت غزنی از بازداشت چهارتن به اتهام قاچاق ۲۵ کودک افغان به پاکستان برای فراگیری آموزش های تروریستی خبرمیدهند.
مصطفی مایار سرپرست قوماندانی امنیه ولایت غزنی نا وقت روز گذشته درحالیکه کودکان یاد شده را با قاچاقچیان نیز درحضور خبرنگاران حاضر کرده بود دریک کنفرانس خبری گفت که، مخالفان مسلح دولت میخواستند این کودکان را که بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن دارند به بهانه فراگیری آموزش های دینی به پاکستان قاچاق کنند اما پولیس موفق به بازداشت قاچاقچبران از مربوطات ولسوالی های آب بند وقره باغ درمسیرشاهراه کابل – قندهار شد.
سرپرست قوماندانی پولیس غزنی تاکید دارد که ۲۲ تن ازین کودکان باشندگان ولسوالی اندر،۲تن باشنده ولسوالی دهیک و ۱ کودک دیگر باشنده ولسوالی واغز این ولایت هستند.
طبق معلومات سرپرست قوماندانی قوماندانی امنیه غزنی به کودکان یادشده یک نوع ادویه خورانده شده بود که برای ساعت ها نمیتوانستند صحبت کنند.
این درحالیست که کمیسیون مستقل حقوق بشر،دفترمعاونت سازمان ملل متحد ویونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همواره از اعزام کودکان درصفوف جنگ انتقاد کرده واز طرف های درگیری جنگ درفغانستان نیز خواسته است تا از آنان در جنگ استفاده نکنند.
تاحال هیچ گرو مسلح مخالف حکومت درین مورد به رسانه هاچیزی نگفته اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد