خبرهای داخلی

249
۱۰ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

از غصب بیش از ۱۶ هزار جریب زمین دولتی در کشور جلوگیری شده‌است

وزارت عدلیه، اعلام کرد که، از غصب بیش از ۱۶ هزار جریب زمین دولتی در کشور جلوگیری صورت گرفته است.
در خبرنامۀ که امروز از سوی این وزارت به کلید فرستاده شد، آمده است که، براساس قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌کند.
در خبرنامه گفته شده است که، در سال مالی ۱۳۹۵، بیش از ۱۶هزار و ۱۹۴ جریب زمین، ۲۷۱ باب دکان، ۶ دربند حویلی، یک آپارتمان، ۳۶ ملیون و ۳۴۶ هزار افغانی و بیش از ۶۶۶ هزار دالر به کمک کارمندان مسلکی این وزارت در مرحلۀ تمیز به نفع دولت فیصله شده است.
با این حال، این وزارت از تمام ادارات دولتی می‌خواهد، در صورتی‌که اموال منقول و غیرمنقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته باشد، اسناد و نمایندۀ خود را به این وزارت معرفی کنند تا از دارایی‌های آنان در محکمه دفاع صورت گیرد.
این در حالیست که، در حال حاضر هزاران جریب زمین دولتی و غیر دولتی به شمول پایتخت در سراسر کشور توسط افراد زورمند و حتی مقام‌های دولتی غصب شده‌اند؛ ولی تلاش‌های حکومت در مورد پس گیری این زمین‌ها تاکنون نتایج مثبت و قابل قبول برای مردم را در پی نداشته است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد