جنوب شرق

211
۴ اسد ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

از زندان مرکزی پکتیکا چهارده نفر زندانی رها شدند

ناوقت روز چهارشنبه از زندان مرکزی ولایت پکتیکا چهارده نفر زندانی که به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف زندانی بودند، رها شدند.
عبدالمتین نوروزی، رییس سارنوالی استیناف پکتیکا، می‎گوید که این افراد براساس فرمان رییس جمهور و به مناسبت هشتم ثور، روز پیروزی مجاهدین، از زندان رها شده‎اند.
به گفته نوروزی، زندانیانی که از بند رها شده‎اند به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندان مرکزی پکتیکا به سر می‎بردند.
در حال حاضر در زندان مرکزی پکتیکا، به شمول پنج زن، ۲۱۷ نفر به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف، زندانی هستند.
این در حالی است که زندان مرکزی پکتیکا تا هنوز ساختمان رسمی ندارد و افراد زندانی در این ولایت در تعمیرهای باقی‎مانده از نیروهای خارجی در این ولایت، نگهداری می‎شوند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد