جنوب

978
۱۴ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: ابدالی

«ارشدترین» عضو القاعده در افغانستان کشته شد

رياست عمومى امنيت ملى از کشته شدن عمر خطاب رهبر ارشد گروه القاعده در افغانستان خبر داد.

در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی گفته شده است که عمر خطاب مشهور به عمر منصور ارشد ترین عضو القاعده با ٨٠ تن دیگر از اعضای این شبکه، در نتیجه یک عملیات مشترک به هلاکت رسیدند.

در این خبرنامه آمده است که  اين عملیات مشترک نیروهای خاص قطعات امنیت ملی، اردوی ملی و حمایت قاطع روی اهداف القاعده در ولایات غزنی، زابل و پکتیا صورت گرفته است.

به نقل از خبرنامه، عمر خطاب بعد از عاصم عمر رهبر این شاخه، مهمترین رهبر القاعده در شبه جزیره هند است و ارشدترین عضو این شاخه می باشد که تا اکنون در افغانستان کشته شده است.

بر بنياد معلومات خبرنامه، در این عملیات ٢٧ تن اعضای شبکه القاعده دستگیر و ٥ قرارگاه عمده شان منهدم شده است.

در میان کشته شدگان قاسم مشهور به خرم کیانی، حسن حمزه و جنید اعضای مهم شبکه القاعده در افغانستان و مصطفی مسوول نظامی شبکه القاعده با سه تن طالب پنجابی و دو تن طالبان محلی نیز قرار دارند.

اعضای شبکه القاعده بعد از سال ٢٠١٥ در جنگ های مستقیم بر ضد دولت افغانستان و قوای بین المللی اشتراک عملی داشته و نقش مشوره دهی تأمین کننده ارتباطات و حمایت مسلکی در استفاده از اسلحه بزرگ، پرتاب راکت و هاوان و تعلیمات در عملیات های شب برای طالبان را دارند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد