خبرهای داخلی

۵ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: فرشته هاشمی

ارسال نخستین محموله تجارتی از راه چابهار به هند

نخستین محموله صادراتی افغانستان که حاوی ۵۷۰ تن اقلام تجاری می باشد با قطع نوار توسط رئیس جمهور غنی و حضور شماری از بزرگان و مسئولین ولایت نیمروز، از بندر چابهار به سمت هند روانه شد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور امروز (یکشنبه) در مراسم حرکت این محموله های تجارتی از افزایش صادرات در یک سال اخیر ابراز خوشبینی نموده و افزود که میزان صادرات کشور در سال گذشته بیشتر از یک میلیارد بوده و تلاش می شود که تا در سال آینده این رقم به دو میلیارد افزایش یابد.
وی همچنان تصریح کرد که در گذشته دولتداری ناقص مانع تجارت شده بود و از این رو سکتور خصوصی و دولت باید با هم یکجا کار کنند.
در همین حال یما یاری وزیر فواید عامه کشور می گوید که صادرات افغانستان ۳۰ در صد افزایش یافته است که بیشتر آن از مسیرهای جدید ترانزیتی صورت می گیرد و اکنون ۱۵۰ شرکت ۵۰ میلون دالر را در بندرچابهار سرمایه گذاری نموده اند که امروز ۲۳ کانیتر از اموال تجارتی به هند صادر خواهد شد.
آقای یاری هم چنان می افزاید که بندر چابهار با مزیت های ترانزیتی که در واردات و صادرات دارد افغانستان را از انحصار ترانزیتی رهایی بخشیده و باعث کاهش مصارف و افزایش مصوونیت محموله ها می شود.
از سوی هم خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع، از کشور های ایران و هند می خواهد که به تعهدات خود عمل کرده و ظرفیت این بندر را بلند ببرند. وی همچنان از حکومت می خواهد تا برای ساخت بندر های خشکه نیز اقدام کنند.
موقعیت جغرافیایی بندر چابهار از لحاظ اقتصادی اهمیت ویژه ی را در منطقه برخوردار می باشد و افغانستان از این طریق می تواند با بازار های آسیای میانه وصل شده و سالانه میلون ها دالر عاید داشته باشد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد