کابل

43
۸ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

ارایه یک طرح تازه برای مبارزه علیه مواد مخدر

کلید * هشتم حوت ۱۳۸۸

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر می گوید، به منظور تشدید روند مبارزه علیه کشت خشخاش و جلوگیری از افزایش معتادین در کشور، روی طرح های تازه کار می کند.

ضرار احمد مقبل گفته است توجه و همکاری های جامعه بین المللی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر با افغانستان بیشتر شده است.

با وجود تلاش های مشترک دولت افغانستان و جامعه بین المللی به هدف از بین بردن کشت تریاک در این کشور، گفته می شود هنوز هم افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می رود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد