کابل

123
۲۷ حوت ۱۳۸۸

ارایه لایحه تعطیلی دو روز در هفته، به ولسي جرگه


کلید * بیست و هفتم حوت ۱۳۸۸

حکومت طرحی را برای تصویب به ولسي جرگه فرستاده که بر بنیاد آن تعطیلات هفتگی به دور روز در هفته افزایش می یابد.

میرویس یاسینی، معاون ولسي جرگه گفت در این لایحه ۴۰ ساعت کار در پنج روز هفته در نظر گرفته شده است.

ولی به نظر یاسینی در این لایحه مشکلاتی هم از نظر فنی و هم از نظر شرعی وجود دارد.

او افزود هنوز این موضوع در مجلس عمومي مطرح نشده است.

با این وجود این طرح که در آن جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفتگی در نظر گرفته شده، به تصویب شورای وزیران رسیده است.

این طرح در گذشته هم در برخی محافل دولتی افغانستان مورد بحث قرار گرفته بود، ولی ارائه آن به گونه لایحه قانونی به ولسي جرگه تازگی دارد.

در حال حاضر بر اساس قانون کار، تنها روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی رسمیت دارد و کل ساعات کاری رسمی در هفته به ۴۰ ساعت می رسد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد