سیاسی

84
۲۲ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

ارایه برنامه های کاری ۴ کاندید وزیر در ولسی جرگه

کلید- بیست و یکم جدی ۱۳۸۸

در دومین دور ازمعرفی نامزد وزیران کابینه جدید به ولسی جرگه دیروز نامزد وزیران عدلیه، ترانسپورت، انکشاف دهات و مبارزه علیه مواد مخدر برای ارایه برنامه های کاری ۵ سال شان در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافتند.

تعدادی نماینده های مردم در ولسی جرگه به غصب زمین های دولتی توسط افراد زومند اشاره نموده گفتند، اکثر زمین های دولتی در کابل و شماری ولایت های کشور، غصب و به مردم به فروخته شده است.

عبدالکبیر رنجبر یکی از نماینده های کابل در ولسی جرگه معتقد است کسانیکه غاصبین زمین را حمایت می کنند، در بلند ترین رده های حکومت قرار دارند.

با این حال وجود فساد اداری در ارگانهای عدلی و حقوقی کشور از انتقادهای دیگری بود که نماینده گان بر مبارزه جدی علیه آن از سوی وزارت عدلیه تاکید داشتند.

با این حال حبیب الله غالب وزیر پیشنهادی برای وزارت عدلیه میگوید، مشاورین خارجی که در هر وزارتخانه حضور دارند، در ساخت قوانین دست بالایی دارند و باید مانع چنین کاری شد.

وی علاوه داشت کسانیکه در زندان ها نگهداری می شوند، باید جرم آنها تفکیک شده و به پایه آن مجرم سابقه دار از مجرمی که اشتباها کاری را انجام می دهد جدا شود.

غالب به غصب زمین های دولتی توسط افراد زورمند نیز اشاره نموده گفت، باید این موضوع توجه جدی شود و عامیلن ان مورد پیگرد قرار گیرند.

عبدالرحیم اوراز وزیر پیشنهادی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی نیز، مشکلات ترانسپورتی هوایی و زمینی در کشور را یکی از چالش های عمده دانسته خاطر نشان کرد؛ در حال حاظر وزارت عدلیه با پایین بودن ظرفیت و عدم امکانات تخنیکی، نبودن تاسیسات کمکی و خدمات لازم درهمه بخش های ترانسپورتی زمینی و هوایی مواجه است.

با این وجود برخی وکلای ولسی جرگه پس از طرح پرسش های شان از وزرای پیشنهادی، مجلس را ترک گفتند که عده یی از نماینده های  مردم چنین برخوردی را مورد انتقاد قرار دادند.

به عقیده این نماینده گان عدم حضور اکثر نماینده های مردم در جریان ارایه برنامه های وزرای پیشنهادی می تواند آنها را در روز دادن رای اعتماد، دچار مشکل سازد و باعث شود تصمیم درستی مطابق برنامه های نامزد وزرا اتخاذ نگردد.

باید گفت در پایان جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه از ۲۳۸ نماینده تنها ۵۵ تن باقی مانده بودند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد