خبرهای داخلی

144
۲۳ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: جمشید مجددی

ادامه برف باری ها؛ مسیر سالنگ بروی ترافیک باز است

مسوول حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگوید، که برف‌باری در سالنگ‌ها از عصر دوشنبه تا کنون جریان دارد؛ اما این مسیر بروی رفت و آمد موترها باز است.
عبدالبصیر حبیبی به کلید گفت، در پی برف‌باری های اخیر که توام با توفان در سالنگِ شمالی میباشد، ضخامتِ برف، به حدود ۴۵ سانتی متر رسیده است.
وی میگوید، بجز موترهای باربری با تناژِ بلند، سایر موترهای باربری و مسافر بری میتوانند از این مسیر عبور و مرور کنند.
در همین حال حبیبی میگوید، پیشبینی ها نشان میدهد، که برف‌باری‌ در سالنگ‌ها تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
از سوی هم مسوول حفظ و مراقبتِ سالنگ‌ها گفت، روزِ دوشنبه یک موترِ مربوط به سازمان غذایی جهان (WFP) و یک موتر سکتور خصوصی از ارتفاعِ حدود ۳۵ متری به پائین سقوط کردند؛ اما بدلیلِ وجود برفِ زیاد، به موترها و سرنشینانِ آن آسیبی نرسیده است.
این در حالیست که هفته‌ی گذشته، شاهراه سالنگ در پی برف‌باری‌های شدید، به مدتِ چهار روز بروی ترافیک مسدود گردیده بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد