خبرهای داخلی

131
۴ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

اداره تنظیم مواد نفتی به جلوگیری از واردات قاچاقی تیل و گاز تاکید نمود


اداره تنظیم مواد نفتی و گاز می گوید که این اداره در نظر دارد غرض جلوگیری از واردات مواد نفتی به گونه قاچاق، جواز های کمپنی های مواد نفتی را تجدید نماید.

داکتر ولید تمیم رییس اداره تنظیم مواد نفتی و گاز امروز در کنفرانس حساب دهی حکومت به ملت گفت که این اداره بخاطر جلوگیری از واردات مواد نفتی به گونه قاچاق، در نظر دارد تا جواز کمپنی های مواد نفتی را تجدید نماید.

رییس اداره تنظیم مواد نفتی هم چنان ابراز داشت که بیشترین مواد نفتی به صورت غیرقانونی و قاچاقی از ایران به کشور وارد می گردد.

رییس اداره تنظیم مواد نفتی هم چنان ابراز داشت که افغانستان در تحریم های ایران از سوی ایالات متحده امریکا استثنا قرار گرفته و حکومت افغانستان مواد نفتی مورد نیاز خود را می تواند از ایران وارد نماید.

این در حالی است که قبل از این شماری از باشندگان کشور از واردات موادنفتی بی کیفیت به گونه قاچاقی شکایت داشتند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد