خبرهای داخلی

403
۳ دلو ۱۳۹۶
نویسنده: خلیل اسیر

اداره تدارکات ملی: در سال مالی گذشته از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری شده است

کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل حدود ۱۱ میلیارد افغانی در قراردادهای بزرگ جلوگیری کرده است.
این موضوع روز دوشنبه در گزارشی که اداره تدارکات ملی در جلسیه کمیسیون تدارکارت ملی در ارگ ریاست جمهوری ارایه کرده است، مطرح شده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‎ای گفته است که در این جلسه علاوه بر رییس جمهور و رییس اجرائیه، شماری از وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان و نماینده مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، حضور داشتند.
اداره تدارکات ملی در گزارش خود گفته است که کمیسیون تدارکات ملی، در سال مالی ۱۳۹۶، قرارداد ۸۰۰ پروژه مافوق صلاحیت “آمرین اعطای وزارت‎خانه‎ها و ادارات” را بررسی کرده است که در نتیجه آن، از حیف و میل حدود ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری شده است.
پیش از این انتقاد شده بود که طی مراحل قراردادها در اداره تدارکات ملی زمان‎گیر و غیرشفاف است.
اما الهام عمر هوتکی، رییس عمومی اداره تدارکات ملی، در جلسه کمیسیون تدارکات ملی، این انتقادها را غیرموجه خوانده است.
او گفته است که کمیسیون تدارکات ملی در سال مالی گذشته، به صورت هفته‎وار، ۵۱ جلسه برگزار کرده است که نتایج این جلسات تأمین شفافیت در قراردادها و جلوگیری از حیف و میل دارایی عمومی بوده است.
هوتکی افزوده است که گزارش‎های اداره مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان و کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نیز تأیید می‎کند که کار اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی در طی مراحل و منظوری قراردادها شفاف و مثبت است.
طبق خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، در جلسه کمیسیون تدارکات ملی از تمام ادارات دولتی خواسته است که برای بهبود امور تدارکاتی با اداره تدارکات ملی هماهنگ عمل کنند.
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، در این جلسه از اداره تدارکات ملی خواسته است تا فشرده‎ای از گزارش خود را با رسانه‎ها و مردم شریک کند تا پرسش‎های مردم درباره چگونگی فعالیت این اداره برطرف شود.
وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه گفته است که نظریات شان را برای غنامندی این گزارش با اداره تدارکات ملی شریک خواهند کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد