خبرهای داخلی

۵ دلو ۱۳۹۸
نویسنده: سمیه ولی‌زاده

اداره‌های دولتی در ولایت غور هنوز هم از سوی معترضان باز نشده است

باشندگان ولایت غور، در اعتراض به آنچه نا متوازن بودن بودجه سال مالی ۱۳۹۹ می‌خوانند، از چهار روز به اینسو دروزاه‌های اداره‌های دولتی را در این ولایت بسته‌ کرده‌اند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به کلید می‌گوید، معترضان هشدار داده‌اند که اگر حکومت به خواسته‌های شان پاسخ ندهد، نمایندگان حکومت مرکزی را از این ولایت اخراج خواهند کرد.
به گفته وی، حکومت مرکزی در جریان این چهار روز، هیچ پاسخی به معترضان در ولایت غور نداده است.
باشندگان غور که در مقابل ساختمان مقام ولایت، خیمه‌های تحصن برپا کرده‌اند، خواستار تخصیص بودجه برای ساخت شاهراه‌های غور-کابل و هرات- غور و نیز بند پوزلیج شده‌اند.
اما سید عظیم کبرزانی، منشی کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می‌گوید، در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ که چهارشنبه گذشته از سوی این جرگه تصویب گردید، ۱۵۰ میلیون افغانی برای ساخت شاهراه هرات-غور، در نظر گرفته شده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد