خبرهای داخلی

209
۳ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

ادارات ادغام شده تحت نام (وزارت ترانسپورت) فعالیت خواهند کرد


ریاست جمهوری کشور فرمانی را صادر نموده است که بر اساس آن، وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌ آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله و وزارت فواید عامه با هم مدغم شده و زیر چتر واحد اداری مرکزی جدید بنام وزارت ترانسپورد فعالیت خواهند کرد.
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، در خبرنامه‌ی گفته است که “ایجاد این واحد اداری جدید به منظور تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تأمین حکومت‌داری‌ خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای یادشده و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف می‌باشد.”
در خبرنامه هم چنان آمده است که تمام اسناد تقنینی این نهادها با هم مدغم می‌گردد و تا نهایی‌شدن روند ادغام نهادهای فوق‌الذکر و تکمیل طی مراحل تعدیلات ضروری در اسناد تقنینی مربوط، پیشبرد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های قانونی آمرین اعطای درجه اول نهادهای فوق، به عهده متصدی وزارت فواید عامه می‌باشد.
به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری، به منظور پیشبرد این پروسه کمیته نظارت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد می‌گردد تا بر کلیه مراحل ادغام به خصوص روند مربوط به ادغام تشکیلاتی و بودجوی نهادهای یادشده، به صورت مستمر نظارت نماید.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد