و سایر گزارش ها

873
۲۵ دلو ۱۳۸۹

اخذ مالیات از موسسات بین المللی در افغانستان


وزارت مالیه می گوید، در تلاش است تا شیوه های بهتری به هدف جمع آوری مالیات از موسسات بین المللی را به اجرا بگذارد.

این وزارت روز گذشته سیمینار آگاهی دهی را برای مسوولین موسسات بین المللی راه اندازی کرده بود تا آنان را ترغیب کند که به دولت مالیات بپردازند.

رییس عمومی عواید وزارت مالیه گفته است که هم اکنون ۱۶۰۰ موسسه داخلی و بین المللی در افغانستان فعالیت دارند که از این جمله صرف دوصد و پنجاه موسسه به دولت مالیه می دهند.

وی همچنان گفت که تاهنوز هم مشکل عدم پرداخت مالیات از سوی برخی موسسات وابسته به اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا و قوای آیساف وجود دارد.

وزارت مالیه انتظار دارد تا سالانه سه ملیارد افغانی از موسسات بین المللی مالیه به دست بیاورد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد