جنوب

53
۳۰ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

اجرای پروگرام غذا در برابر تعلیم در غزنی

مقامات محلي در ولايت غزني مي گويند، رشد و پيشرفت معارف در اولويت كاري اين ولايت قرار دارد.

به گزارش رادیو کلید غزنی، آنان مي گويند، با شماري از موسساتی که تطبيق پروگرام كار در مقابل غذا را در ولايت غزني روي دست دارند، برای اجرای پروگرام غذا در برابر تعلیم صحبت شده است.

به گفتهء مقامات ولایت غزنی، این موسسات وعده کرده اند که پروگرام غذا در مقابل تعليم را نيز در اين ولايت عملي کنند.

موسي خان اكبرزاده والي غزني مي گويد:” موسسات و انجو هايی كه از طريق ملل متحد تطبيق پروگرام كار در مقابل غذا را به پيش مي برند، وعده و با مقامات این ولایت تفاهم کرده و عنقريب اين پروگرام را براي  شاگردان مكاتب در مركز و ولسوالي هاي اين ولايت تطبیق می کنند.”

والی غزنی همچنین می گوید، با عملي شدن اين پروگرام كه به سود شاگردان معارف است، نزديك به هفتاد هزار شاگرد، از غذا در مقابل تعليم بهره مند می گردند.

به گفتهء والی غزنی، با اجرای این پروگرام، هم به اقتصاد فاميل شاگردان تا حدودي كمك می گردد و هم زمينهء آموزش براي شاگردان فراهم مي شود.

كارشناسان نیز اجرای این برنامه را سود مند می دانند. آنان می گویند، با تطبیق این برنامه، زمینهء آموزش برای اطفال افراد کم بضاعت نیز مساعد می گردد.

به گزارش خبرنگار رادیو کلید غزنی، در ولایت غزنی جمعا ۵۵۰ باب مكتب مي باشد كه در آن بيش از سه صد هزار شاگرد مصروف تعلیمات ابتدایی، متوسطه و لیسه اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد