کابل

60
۱۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

اجرای میکانیزم موثر برای عملی ساختن فیصله های جرگه صلح

جرگه ملی مشورتی صلح در آخرین روز کارش قطعنامه ای را صادر کرد که در بخشی از آن روی حذف نام های رهبران مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل، اجرای مذاکرات بدون قید و شرط، رهایی افغانهاي بی گناه از محابس تحت کنترول نیروهای افغان و خارجی و ایجاد شورای عالی صلح تاکید صورت گرفته است.

در همین حال احمد ضیاء سیامک هروی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری اعلام كرد، میکانیزم موثری برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته خواهد شد.

در حالیکه رییس جمهور کرزی تعهد کرده که خودش را به تطبیق مواد این قطعنامه مکلف می داند، ولی شماری از تحلیل گران تطبیق برخی مواد این قطعنامه را دشوار و غیر عملی می خوانند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد