تجارت

59
۲۴ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

اجراي قرارداد ترانزيت افغانستان – پاكستان

مرحله اجرايي قرار داد ترانزيت ميان افغانستان و پاکستان از روزشنبه آغاز شد.

مرحله اجرايي اين قرار داد بعد از ديداري كه شام جمعه بين هيئت هاي وزارتهاى تجارت افغانستان و پاکستان صورت گرفت، آغاز شد.

رهبرى اين هيئت را از جانب افغانستان شريف الله شريفى معاون وزارت تجارت و رهبرى هيئت پاکستاني  را ظفر محمود سکرتر وزارت تجارت پاکستان به عهده داشتند.

در اين نشست فيصله شد تا به منظور نظارت بر اجراي قرار داد و مقابله با مشکلات احتمالى موجود در قرارداد ، کميسيون مشترك همکارى و هماهنگى  از سوي دوکشور ايجاد شود.

ظفرمحمود سکرتر وزارت تجارت پاکستان گفته است که در اين کميسيون ، از هر کشور ١٥تن عضويت خواهند داشت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد