خبرهای خارجی

409
۱۳ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

اتریش برای اعزام نیرو های بیشتر جهت کنترول موج مهاجرت به مرز ایتالیا آمادگی میگیرد

وزیر دفاع اتریش گفته است، که ویانا کنترول را در مرز این کشور با ایتالیا وضع می کند و به این منطقه سرباز می فرستد.
پیتر دوسکوزیل، وزیر دفاع اتریش گفته چنانچه موج مهاجرت از طریق دریای مدیترانه به اروپا کاهش نیابد، کشورش آماده است تا به سرعت کنترول را در مرز با ایتالیا وضع کند و به این منظور ۷۵۰ سرباز بفرستد.
وزیر دفاع اتریش در گفتگو با روزنامه آنلاین “کرون” گفت که او انتظار دارد، به زودترین فرصت کنترول مرزی فعال شود و اعزام نیروی کمکی به منطقه تقاضا گردد.
این در حالی است که سازمان ملل گفته است که نشانه های اندکی از کمتر شدن موج مهاجرت به اروپا دیده می شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد