شمال

78
۱۹ حوت ۱۳۸۸

اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه بخاطر میلهء نوروز


کلید * نوزدهم حوت ۱۳۸۸

مقامات پولیس در ولایات بغلان و سمنگان اعلام كرده اند آنها بخاطر تامین امنیت میلهء نو روز،  تدابیر شدید امنیتی را در مسیر شاهراه مربوط به این دو ولایت که منتهی به مزار شریف می شود اتخاذ کرده اند.

احمد جاوید بشارت سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت بغلان گفته است، در کنار ارگان های امنیتی، ریاست صحت عامه این ولایت نیز جهت رسیده گی به حوادث احتمالی ناشی از تصادمات ترافیکی چندین پوسته سیار صحی را افراز کرده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد