جنوب

91
۲۵ حوت ۱۳۸۸

اتخاد تدابیر لازم برای کمکرسانی در قندهار


کلید * بیست و پنجم حوت ۱۳۸۸

مقامات سازمان ملل متحد می گویند، در آستانه راه اندازی یک عملیات وسیع نظامی در ولایت قندهار، آنان تدابیر لازم با هدف رساندن کمک های انسانی به باشنده گان قندهار را روی دست دارند.

داکتر نیلاب مبارز یکی از سخنگویان این در کابل گفته است، آنان تاكنون، ادویه و سایر نیازمندی های اولیه را به ولایت قندهار انتقال داده اند.

بر بنیاد برنامه از قبل اعلان شده، نیروهای افغان و بین المللی در جنوب در نظر دارند عملیات وسیعی را در ولایت قندهار با هدف بیرون راندن طالبان مسلح از این ولایت راه اندازی کنند.

گفته شده این عملیات به دنبال عملیاتی وسیع در ولسوالی مارجه هلمند صورت می گیرد.

عملیات مارجه به پایان رسیده و سازمان ملل می گوید سرگرم رساندن کمک های بشری برای هزاران خانواده بی جا شده اين منطقه مي باشد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد