غرب

83
۲۲ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

اتحادیه کارکنان: باید در زمینه کاریابی توجه شود

کلید * بیست و دوم دلو ۱۳۸۸

اتحادیه ملی کارکنان افغانستان با استقبال از فیصله های کنفرانس لندن می گوید، که باید در زمینه کاریابی به مردم بیشتر توجه صورت گیرد.

این مطلب را محمد ظاهر کارگر رییس این اتحادیه ديروز چهارشنبه در یک گردهمایی در کابل که تعداد زیادی اعضای این اتحادیه از ولایت های مختلف نیز حضور داشتند، بیان نمود.

به اساس گفته های مقامات اتحادیه ملی کارکنان افغانستان با فراهم نمودن زمینه کار برای افغان ها وضعیت امنیتی افغانستان نیزبهبود خواهد یافت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد