کابل

42
۱۱ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

ابراهیمی: اجرائات محکمهء خاص غیر قانونی است!

رئيس  ولسى جرگه، اجرائات محکمۀ خاص رسيده گى كننده به دعاوي انتخاباتى را غيرقانونى خواند.

به گزارش رادیو کلید، عبدالرؤف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه،  در آغاز نشست روز سه شنبهء اين مجلس گفت که اجرائات  اين محکمه، غيرقانونى است و فعاليت آن بايد متوقف شود.

عبدالرئوف ابراهيمى خطاب به نمايندگان مردم در اين جرگه گفته است: ” اگرشما نمايندگان ملت لازم مي دانيد، يک هيئت  ازجانب ولسى جرگه انتخاب شود تا با رئيس جمهور ديدار و از وي به عنوان نگهبان ارزش هاى قانون اساسى بخواهدکه فعاليت اين محکمه را متوقف سازد. “

وى همچنان به اعضاي ولسى جرگه وعده سپرد كه در اولين نشستش با رئيس جمهور اين موضوع را مطرح كند.

اعضاى ولسى جرگه نيز چندي پيش با صدور مصوبهء،  خواستار الغاى اين محکمه شدند.

محکمۀ اختصاصى در اوايل ماه جدى سال روان، به هدف بررسى دوسيه هاى حقوقى مربوط به انتخابات و به اساس پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رئيس جمهور، ايجاد گرديد.

اگرچه اين محکمۀ پنج عضوي، از طرف ولسى جرگه غيرقانونى خوانده شده؛ اما همچنان  به بررسى هاى خود ادامه مي دهد.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد