غرب

75
۲۵ دلو ۱۳۸۸

ابراز نگرانی والی نیمروز از عواقب عملیات هلمند


کلید * بیست و پنجم دلو ۱۳۸۸

در پی راه اندازی عملیات مشترک نظامی در ولسوالی های مارجه و نادعلی هلمند ده ها خانواده با هدف حفظ جان خود به ولایت همجوار نیمروز پناه آوردند و این مسئله باعث نگرانی مقامات محلی این ولایت شده است.

والی نیمروز می گوید، نزدیک به ۷۰ خانواده از بیم آسیب دیدن در جریان جنگ از هلمند فرار کرده و وارد نیمروز شدند که به کمک نیاز دارند.

آقای آزاد می افزاید آغاز عملیات نظامی در ولسوالی های مارجه و نادعلی، امنیت ولایت نیمروز را تهدید می کند.

غلام دستگیر آزاد تاکید دارد که احتمال میرود شورشیان طالب از هلمند فرار کرده و وارد این ولایت شوند.

این در حالیست که به گفته وی آنها برای مقابله با حملات احتمالی مخالفان نیروهای کافی در اختیار ندارند.

به عقیده آقای ازاد باید پیش از آغاز عملیات در ولایت هلمند با آنان هماهنگی صورت میگرفت تا تدابیر امنیتی جهت جلوگیری از هجوم طالبان به این ولایت اتخاذ میشد.

او میگوید تشکیلات پولیس و نیروهای ناتو در نیمروز برای راندن طالبان فراری از نیمروز کافی نیست.

با این حال مقامات محلی در نیمروز میگویند، انتظار میرود با تداوم عملیات در ولسوالی های مارجه و نادعلی هلمند شمار خانواده های بیجاشده به این ولایت از مرز هزارفامیل بگذرد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد