سیاسی

۲ حوت ۱۳۸۸

ابراز نظرها در مورد ایجاد مصوبه قانون جدید انتخابات

کلید * دوم حوت ۱۳۸۸

حامد كرزي ريیس جمهور افغانستان روز شنبه هفته جاري در مراسم افتتاح آخرين دور كاري پارلمان كشور توشيح مصوبه قانون انتخابات را كه در ۲۴ دلو سالجاري توسط شوراي وزيران به تصويب رسيده بود، اقدامي براي رفع خلاء هاي انتخابات گذشته خواند.

ریيس جمهوركرزي مصوبه قانون انتخابات را روزچهارشنبه هفته گذشته در يك فرمان تقنيني توشيح و به ارگانهاي مربوط وظيفه سپرد آن را درجريده رسمي چاپ و در جریان سي روز بعد از آغاز كار شوراي ملي جهت تصويب به پارلمان ارسال نمايند.

آقاي كرزي با اشاره به مشکلاتی در انتخابات ۲۹ اسد گفت، تعدادی از حلقات در تلاش برای بدنامي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي بودند.

با این حال توشيح این قانون موجب نگراني و واكنش شماري كارشناسان امور حقوقي و بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان شده است.

جانداد سپين غر ريس اجرائي بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ميگويد، بآنكه در مصوبه قانون انتخابات كه ازسوي شوراي وزيران تصويب شده موارد مثبت نيز گنجانيده شده ولی افزايش تضمين نقدي براي كانديدان رياست جمهوري، تركيب كميسيون شكايات انتخاباتي و نحوه تعين افراد كميسيون متذكره و وضع بعضي محدوديت هاي تخنيكي براي حضور زنان در ولسي جرگه از موارديست كه مورد نگراني اين نهاد قرار دارد.

سيد يوسف حليم ريس تقنين وزارت عدليه ميگويد، مصوبه قانون انتخابات با درنظرداشت وضعيت جامعه كشور بعد از يك مرور كلي و اصلاحات شكلي و متني در چهارده فصل و ۶۷ ماده ازسوي ريس جمهور كشور توشيح شده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد