محیط زیست

150
۲۲ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

آیا شهر محلی برای انباشه ساختن کثافات است؟

به عقیده بسیاری ازدياد نفوس در شهرها به ویژه كابل در كنار ساير معضلات شهری باعث بروز بسیاری مشكلات زيست محيطي شده است.

افزایش توليد صدها تن كثافات جامد و مایع با توجه به پایین بودن سطح توانایی شاروالی کابل به  ویژه ریاست تنظیفات شاروالی برای انتقال و از بین بردن آنان از مواردیست که چهره شهر را به چیزی شبیه محل کثافات مبدل کرده است.

اين رياست تنها ارگانيست كه در زمينه جمع آوري كثافات و تنظيف شهر مسووليت دارد و بیشتر مواقع رياست متذكره قادرنيست تمام كثافاتی كه در شهر تولید می شود را به بيرون از شهر انتقال دهد.

در پی بروز این وضعیت علاوه بر وجود بوی زننده کثافات درمحلات وجود مواد پلاستیکی ثبت در میان آنها باعث فراگرفتن تمام محله از کثافات می شود.

به عقیده بسیاری كارشناسان محيط زيست ۷۰ در صد كثافاتی كه در سطح شهر توليد می شود پلاستيك ها هستند و به حرکت در آمدن آنها توسط وزش باد تنها باعث سرگردان شدن کثافات در زمین و هوا می شود بلکه به روند انتقال امراض بسیار خطرناک نیز تسریع بخشیده می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد